Giỏ hàng

Hiện có 0 sản phẩm

hotline

Đơn hàng < 500.000 tính phí Ship

hổ trợ trực tuyến

1/ Hoa mai mút, cầu mai + đào, bao lì xì

Đơn vị tính:
Đơn giá: call
Đơn vị tính:
Đơn giá: call
Đơn vị tính:
Đơn giá: call
Đơn vị tính:
Đơn giá: call
Đơn vị tính: 5 cái / bịch
Mã SP Size Đơn vị Giá bán Chọn mua
5208014 số 1 {4cm} 5 cái / bịch 4,000 đ
5208015 số 2 {9cm} 4 cái / bịch 4,000 đ
5208016 số 3 {12cm} 3 cái / bịch 4,000 đ
call
Đơn vị tính: 5 cái / bịch
Mã SP Size Đơn vị Giá bán Chọn mua
5208013 số 4 {17cm} 2 cái / bịch 4,000 đ
5208012 số 3 {12cm} 3 cái / bịch 4,000 đ
5208011 số 2 {9cm} 4 cái / bịch 4,000 đ
5208010 số 1 {4cm} 5 cái / bịch 4,000 đ
Đơn vị tính: 10 cái / bịch
Mã SP Size Đơn vị Giá bán Chọn mua
5208006 số 1 {4cm} 10 cái / bịch 3,000 đ
5208007 số 2 {9cm} 5 cái / bịch 3,000 đ
5208008 số 3 {12cm} 3 cái / bịch 3,000 đ
5208009 số 4 {17cm} 2 cái / bịch 3,000 đ
Đơn vị tính: 15 cái / bịch
Mã SP Size Đơn vị Giá bán Chọn mua
5208001 số 1 {4cm} 15 cái / bịch 3,000 đ
5208002 số 2 {9cm} 10 cái / bịch 3,000 đ
5208003 số 3 {12cm} 5 cái / bịch 3,000 đ
5208004 số 4 {17cm} 3 cái / bịch 3,000 đ
Đơn vị tính: Trái
Mã SP Size Đơn vị Giá bán Chọn mua
5238007 10cm Trái 14,000 đ
5238006 14cm Trái 19,000 đ
5238005 17cm Trái 24,000 đ
5238004 25cm Trái 60,000 đ
Đơn vị tính: Trái
Mã SP Size Đơn vị Giá bán Chọn mua
5238002 35cm Trái 96,000 đ
5238001 45cm Trái 192,000 đ