01/ Băng keo, dụng cụ cắt keo

Băng keo xốp 2,2cm (60gr)*

Mã hàng: 020110
Mua nhiều giảm giá
>= 10
8.625₫ 6.900₫

D/cụ cắt keo Dân Hoa No.800 nhựa

Mã hàng: 020614
Mua nhiều giảm giá
>= 5
104.444₫ 148.050₫

D/cụ cắt keo cầm tay 5cm, nhựa (Dân Hoa)

Mã hàng: 020612
Mua nhiều giảm giá
>= 5
18.250₫ 14.600₫

D/cụ cắt keo Dân Hoa No.500

Mã hàng: 02064
Mua nhiều giảm giá
>= 5
52.750₫ 42.200₫

D/cụ cắt keo Dân Hoa No.400

Mã hàng: 02063
Mua nhiều giảm giá
>= 5
40.625₫ 52.800₫

D/cụ cắt keo cầm tay 7cm, sắt (Dân Hoa)

Mã hàng: 02068
Mua nhiều giảm giá
>= 5
28.125₫ 22.500₫

D/cụ cắt keo cầm tay 6cm, sắt (Dân Hoa)

Mã hàng: 02062
Mua nhiều giảm giá
>= 5
25.380₫ 20.304₫

D/cụ cắt keo cầm tay 5cm, sắt (Dân Hoa)

Mã hàng: 02061
Mua nhiều giảm giá
>= 5
20.925₫ 16.740₫

D/cụ cắt keo TTM No.2003

Mã hàng: 02067
Mua nhiều giảm giá
>= 5
17.000₫ 13.600₫

D/cụ cắt keo TTM No.2001, nhỏ

Mã hàng: 02066
Mua nhiều giảm giá
>= 5
13.000₫ 10.400₫

Băng keo xốp 5cm

Mã hàng: XOP2M48X8M-NMDV4
Mua nhiều giảm giá
>= 5
29.250₫ 23.400₫

Băng keo xốp 2,4cm

Mã hàng: XOP2M24X8M-NMDV4
Mua nhiều giảm giá
>= 5
14.625₫ 11.700₫

Băng keo 2 mặt 4,8cm

Mã hàng: DSTA248x9Y-6
Mua nhiều giảm giá
>= 10
7.250₫ 5.800₫

Băng keo 2 mặt 2,4cm

Mã hàng: DSTA224x9Y-12
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.675₫ 2.940₫

Băng keo 2 mặt 1,6cm

Mã hàng: DSTA216x9Y-18
Mua nhiều giảm giá
>= 10
2.412₫ 1.930₫

Băng keo 2 mặt 1,2cm

Mã hàng: DSTA212x9Y-24
Mua nhiều giảm giá
>= 10
1.875₫ 1.500₫

Băng keo 2 mặt (5mm) (10 Cuồn/b)

Mã hàng: DSTA25LIx9Y-56
Mua nhiều giảm giá
>= 10
8.500₫ 6.800₫

Băng keo giấy 4,8cm

Mã hàng: GIAY48x15Y-6
Mua nhiều giảm giá
>= 10
10.250₫ 8.200₫

Băng keo giấy 2,4cm

Mã hàng: GIAY24x15Y-12
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.125₫ 4.100₫

Băng keo giấy 1,6cm

Mã hàng: GIAY16x15Y-18
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.412₫ 2.730₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon