01/ Băng keo, dụng cụ cắt keo

Kéo đa năng SC-020

Mã hàng: 022154
Mua nhiều giảm giá
>= 5
36.000₫ 33.000₫

D/cụ cắt keo Dân Hoa No.500

Mã hàng: 02064
Mua nhiều giảm giá
>= 5
38.000₫ 35.000₫

D/cụ cắt keo Dân Hoa No.400

Mã hàng: 02063
Mua nhiều giảm giá
>= 5
34.000₫ 31.000₫

D/cụ cắt keo cầm tay 7cm

Mã hàng: 02068
Mua nhiều giảm giá
>= 5
18.500₫ 16.500₫

D/cụ cắt keo cầm tay 6cm

Mã hàng: 02062
Mua nhiều giảm giá
>= 5
16.500₫ 14.500₫

D/cụ cắt keo cầm tay 5cm, sắt

Mã hàng: 02061
Mua nhiều giảm giá
>= 5
13.800₫ 11.800₫

D/cụ cắt keo TTM No.2003

Mã hàng: 02067
Mua nhiều giảm giá
>= 10
11.800₫ 10.800₫

D/cụ cắt keo TTM No.2001, nhỏ

Mã hàng: 02066
Mua nhiều giảm giá
>= 10
9.500₫ 8.500₫

Băng keo xốp 5cm

Mã hàng: 02052
Mua nhiều giảm giá
>= 5
22.500₫ 20.500₫

Băng keo xốp 2,4cm

Mã hàng: 02051
Mua nhiều giảm giá
>= 10
11.200₫ 10.200₫

Băng keo 2 mặt 4,8cm

Mã hàng: 02045
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.800₫ 4.800₫

Băng keo 2 mặt 2,4cm

Mã hàng: 02044
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.450₫ 2.450₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon