01/ Băng keo, dụng cụ cắt keo

Băng keo xốp 2,2cm (60gr)

Mã hàng: 020110
Mua nhiều giảm giá
>= 10
8.000₫ 6.600₫

D/cụ cắt keo Dân Hoa No.800 nhựa

Mã hàng: 020614
Mua nhiều giảm giá
>= 5
100.000₫ 95.000₫

D/cụ cắt keo Pro office FO-TD203 trung

Mã hàng: 020611
Mua nhiều giảm giá
>= 5
38.000₫ 36.000₫

D/cụ cắt keo Pro office FO-TD202 nhỏ

Mã hàng: 02065
Mua nhiều giảm giá
>= 5
27.000₫ 25.000₫

D/cụ cắt keo cầm tay 5cm, nhựa (Dân Hoa)

Mã hàng: 020612
Mua nhiều giảm giá
>= 5
17.000₫ 15.000₫

Băng keo 2 mặt trong 3cm, Ivy Grip (BK-3320)

Mã hàng: 02047
Mua nhiều giảm giá
>= 5
35.000₫ 32.000₫

D/cụ cắt keo Dân Hoa No.500

Mã hàng: 02064
Mua nhiều giảm giá
>= 5
47.000₫ 44.000₫

D/cụ cắt keo Dân Hoa No.400

Mã hàng: 02063
Mua nhiều giảm giá
>= 5
37.000₫ 34.000₫

D/cụ cắt keo cầm tay 7cm

Mã hàng: 02068
Mua nhiều giảm giá
>= 5
25.000₫ 23.000₫

D/cụ cắt keo cầm tay 6cm, sắt (Dân Hoa)

Mã hàng: 02062
Mua nhiều giảm giá
>= 5
23.000₫ 20.700₫

D/cụ cắt keo cầm tay 5cm, sắt (Dân Hoa)

Mã hàng: 02061
Mua nhiều giảm giá
>= 5
19.500₫ 17.500₫

D/cụ cắt keo TTM No.2003

Mã hàng: 02067
Mua nhiều giảm giá
>= 5
15.000₫ 13.300₫

D/cụ cắt keo TTM No.2001, nhỏ

Mã hàng: 02066
Mua nhiều giảm giá
>= 10
11.500₫ 10.200₫

Băng keo xốp 5cm

Mã hàng: 02052
Mua nhiều giảm giá
>= 5
25.000₫ 22.500₫

Băng keo xốp 2,4cm

Mã hàng: 02051
Mua nhiều giảm giá
>= 5
13.000₫ 11.300₫

Băng keo 2 mặt 4,8cm

Mã hàng: 02045
Mua nhiều giảm giá
>= 6
7.000₫ 5.600₫

Băng keo 2 mặt 2,4cm

Mã hàng: 02044
Mua nhiều giảm giá
>= 10
4.000₫ 2.800₫

Băng keo 2 mặt 1,6cm

Mã hàng: 02043
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.000₫ 1.800₫

Băng keo 2 mặt 1,2cm

Mã hàng: 02042
Mua nhiều giảm giá
>= 10
2.000₫ 1.400₫

Băng keo 2 mặt (5mm)

Mã hàng: 02041
Mua nhiều giảm giá
>= 50
2.000₫ 660₫

Băng keo giấy 4,8cm

Mã hàng: 02034
Mua nhiều giảm giá
>= 6
9.000₫ 8.000₫

Băng keo giấy 2,4cm

Mã hàng: 02033
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.000₫ 4.000₫

Băng keo giấy 1,6cm

Mã hàng: 02032
Mua nhiều giảm giá
>= 10
4.000₫ 2.700₫

Băng keo giấy 1,2cm

Mã hàng: 02031
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.000₫ 2.000₫

Băng keo simili 5cm

Mã hàng: 02022
Mua nhiều giảm giá
>= 6
9.000₫ 8.000₫

Băng keo simili 3,6cm

Mã hàng: 02021
Mua nhiều giảm giá
>= 8
7.000₫ 6.000₫

Băng keo nylon VuiVui 4,7cm (100 yard), trong

Mã hàng: 02013
Mua nhiều giảm giá
>= 6
10.000₫ 9.000₫

Băng keo nylon VuiVui 4,7cm (100 yard), đục

Mã hàng: 02055
Mua nhiều giảm giá
>= 6
10.000₫ 9.000₫

Băng keo nylon VuiVui 4,7cm (80 yard), trong

Mã hàng: 020111
Mua nhiều giảm giá
>= 6
8.000₫ 6.900₫

Băng keo nylon VuiVui 4,7cm (80 yard), đục

Mã hàng: 02023
Mua nhiều giảm giá
>= 6
9.000₫ 7.800₫

Băng keo nylon 2,4cm dày

Mã hàng: 02012
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 4.200₫

Băng keo nylon 1,2cm dày

Mã hàng: 02011
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.000₫ 2.100₫

Băng keo nylon nhỏ 2cm (VP)

Mã hàng: 02016
Mua nhiều giảm giá
>= 10
2.500₫ 1.700₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon