04/ Bao thư, túi hồ sơ

Túi đựng hồ sơ ôtô (13x20)cm

Mã hàng: 012310
Mua nhiều giảm giá
>= 10
2.750₫ 1.750₫

Bao thư A4 trắng (100c/x)

Mã hàng: 02917
Mua nhiều giảm giá
>= 5
68.000₫ 65.000₫

Túi hồ sơ giấy vàng (100c/b)

Mã hàng: 029110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
63.000₫ 60.000₫

Bao thư A4 vàng nhám (100c/x)

Mã hàng: 02918
Mua nhiều giảm giá
>= 5
58.000₫ 55.000₫

Bao thư trắng (18x24)cm, {100cái} A5

Mã hàng: 02921
Mua nhiều giảm giá
>= 5
34.000₫ 31.000₫

Túi hồ sơ giấy (màu) (50c/b)

Mã hàng: 02919
Mua nhiều giảm giá
>= 5
22.000₫ 20.000₫

Bao thư trắng (12x22)cm, {100cái}

Mã hàng: 02916
Mua nhiều giảm giá
>= 5
18.000₫ 16.000₫

Bao thư trắng (12x18)cm, {100cái}

Mã hàng: 02915
Mua nhiều giảm giá
>= 5
16.500₫ 14.500₫

Bao thư trắng (11x17)cm, {100cái}

Mã hàng: 029115
Mua nhiều giảm giá
>= 5
15.500₫ 13.500₫

Bao thư dán keo (11x18.5)cm, ngắn

Mã hàng: 02912
Mua nhiều giảm giá
>= 10
4.800₫ 3.800₫

Bao thư Minh Phúc - tự dính (11x18.6)cm, {20 cái}

Mã hàng: 029111
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.900₫ 5.900₫

Bao thư Minh Phúc - tự dính (11x17)cm, {20 cái}

Mã hàng: 02923
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.800₫ 5.800₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon