04/ Bao thư, túi hồ sơ

Bao thư A4 trắng (100c/x)

Mã hàng: 02917
Mua nhiều giảm giá
>= 5
69.500₫ 66.500₫

Bao thư A4 vàng nhám (100c/x)

Mã hàng: 02918
Mua nhiều giảm giá
>= 5
65.000₫ 62.000₫

Bao thư dán keo (11x18.5)cm, ngắn

Mã hàng: 02912
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.150₫ 4.250₫

Bao thư Minh Phúc - tự dính (11x17)cm, {20 cái}

Mã hàng: 02923
Mua nhiều giảm giá
>= 10
8.000₫ 7.000₫

Bao thư Minh Phúc - tự dính (11x18.6)cm, {20 cái}

Mã hàng: 029111
Mua nhiều giảm giá
>= 10
8.100₫ 7.100₫

Bao thư trắng (11x17)cm, {100cái}

Mã hàng: 029115
Mua nhiều giảm giá
>= 5
15.600₫ 14.000₫

Bao thư trắng (12x18)cm, {100cái}

Mã hàng: 02915
Mua nhiều giảm giá
>= 5
16.750₫ 14.850₫

Bao thư trắng (12x18)cm, {100cái} có keo

Mã hàng: 02914
Mua nhiều giảm giá
>= 5
19.000₫ 16.900₫

Bao thư trắng (12x22)cm, {100cái}

Mã hàng: 02916
Mua nhiều giảm giá
>= 5
18.900₫ 17.500₫

Bao thư trắng (12x22)cm, {100cái} có keo

Mã hàng: 029117
Mua nhiều giảm giá
>= 5
21.000₫ 19.100₫

Bao thư trắng (14x20)cm, {100cái}

Mã hàng: 029116
Mua nhiều giảm giá
>= 5
21.000₫ 19.000₫

Bao thư trắng (16x23)cm {100 cái}

Mã hàng: 02913
Mua nhiều giảm giá
>= 5
26.000₫ 24.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon