05/ Bìa (đựng giấy tờ, tài liệu)

Bìa A4 Paperline 160gsm (100tờ/xấp)

Mã hàng: 012128
Mua nhiều giảm giá
>= 5
73.000₫ 70.000₫

Bìa Acco nhựa A4, QW325 trong

Mã hàng: 01293
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 4.900₫

Bìa cây gáy lớn, (màu) Bobi, Q311 (10c/b)

Mã hàng: 012102
Mua nhiều giảm giá
>= 5
39.500₫ 36.500₫

Bìa cây gáy lớn, Q310A (10c/b)

Mã hàng: 012103
Mua nhiều giảm giá
>= 5
28.500₫ 26.500₫

Bìa cây gáy nhỏ, hình YJ-320 (12c/b)

Mã hàng: 012105
Mua nhiều giảm giá
>= 5
41.000₫ 38.000₫

Bìa cây gáy nhỏ, Q310A (10c/b)

Mã hàng: 012104
Mua nhiều giảm giá
>= 5
23.000₫ 21.000₫

Bìa cây Magnolia TL-324 (10c/b)

Mã hàng: 012101
Mua nhiều giảm giá
>= 5
40.000₫ 36.500₫

Bìa chemise 3 dây góc sắt 15cm

Mã hàng: 01242
Mua nhiều giảm giá
>= 10
12.000₫ 10.500₫

Bìa chemise 3 dây góc sắt 7cm

Mã hàng: 01241
Mua nhiều giảm giá
>= 10
7.000₫ 5.500₫

Bìa chemise A3 (30x42)cm, láng màu

Mã hàng: 012121
Mua nhiều giảm giá
>= 5
69.000₫ 66.000₫

Bìa chemise A3 (30x42)cm, láng trắng

Mã hàng: 012135
Mua nhiều giảm giá
>= 5
69.000₫ 66.000₫

Bìa chemise A3 (32x48)cm, láng

Mã hàng: 012123
Mua nhiều giảm giá
>= 5
90.000₫ 85.000₫

Bìa chemise A3 (32x48)cm, Mỹ

Mã hàng: 012129
Mua nhiều giảm giá
>= 5
180.000₫ 170.000₫

Bìa chemise A4 láng màu

Mã hàng: 012124
Mua nhiều giảm giá
>= 5
36.000₫ 33.000₫

Bìa chemise A4 láng trắng

Mã hàng: 012130
Mua nhiều giảm giá
>= 5
36.000₫ 33.000₫

Bìa chemise A4 mỏng (500 tờ/xấp)

Mã hàng: 012125
Mua nhiều giảm giá
>= 5
83.000₫ 80.000₫

Bìa còng nhựa 2.5cm (A4), SD3302A

Mã hàng: 012120
Mua nhiều giảm giá
>= 5
14.000₫ 11.700₫

Bìa còng nhựa 2.5cm (A4), V3318A

Mã hàng: 01211
Mua nhiều giảm giá
>= 5
14.000₫ 12.700₫

Bìa còng nhựa 3.5cm (A4), XF532A

Mã hàng: 012114
Mua nhiều giảm giá
>= 5
16.000₫ 14.000₫

Bìa còng simili 10cm (F4), Thành Phát

Mã hàng: 012118
Mua nhiều giảm giá
>= 5
54.000₫ 51.000₫

Bìa còng simili 3,5cm (A4), ABBA

Mã hàng: 01213
Mua nhiều giảm giá
>= 5
19.500₫ 17.500₫

Bìa còng simili 5cm (F4), ABBA

Mã hàng: 01214
Mua nhiều giảm giá
>= 5
27.500₫ 25.500₫

Bìa còng simili 7cm (A5), ABBA

Mã hàng: 012119
Mua nhiều giảm giá
>= 5
28.500₫ 26.500₫

Bìa còng simili 7cm (F4), ABBA

Mã hàng: 01215
Mua nhiều giảm giá
>= 5
27.500₫ 25.500₫

Bìa còng simili kiếng 3,5cm, Thành Phát

Mã hàng: 01212
Mua nhiều giảm giá
>= 5
32.000₫ 30.000₫

Bìa còng simili kiếng 5cm, Thành Phát

Mã hàng: 012110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
44.000₫ 41.000₫

Bìa còng simili kiếng 7cm, Thành Phát

Mã hàng: 01219
Mua nhiều giảm giá
>= 5
46.000₫ 43.000₫

Bìa đục lỗ 303A (100c/x)

Mã hàng: 01282
Mua nhiều giảm giá
>= 5
28.000₫ 26.000₫

Bìa đục lỗ 303A dày (100c/x)

Mã hàng: 01281
Mua nhiều giảm giá
>= 5
46.000₫ 43.000₫

Bìa hộp simili 10cm (F4)

Mã hàng: 01222
Mua nhiều giảm giá
>= 5
34.500₫ 32.500₫

Bìa hộp simili 15cm (F4)

Mã hàng: 01223
Mua nhiều giảm giá
>= 5
46.000₫ 43.000₫

Bìa hộp simili 20cm (F4)

Mã hàng: 01225
Mua nhiều giảm giá
>= 5
49.000₫ 46.000₫

Bìa hộp simili 7cm (F4)

Mã hàng: 01224
Mua nhiều giảm giá
>= 5
34.000₫ 31.500₫

Bìa kiếng đóng tài liệu A3

Mã hàng: 012131
Mua nhiều giảm giá
>= 5
125.000₫ 120.000₫

Bìa kiếng đóng tài liệu A4

Mã hàng: 012132
Mua nhiều giảm giá
>= 5
81.000₫ 78.000₫

Bìa lá nhựa A4, HF388 mỏng

Mã hàng: 01252
Mua nhiều giảm giá
>= 10
2.000₫ 1.400₫

Bìa lá nhựa A4, Plus dày

Mã hàng: 01251
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.000₫ 1.950₫

Bìa lá nhựa F4, PLUS dày

Mã hàng: 01253
Mua nhiều giảm giá
>= 10
4.000₫ 2.250₫

Bìa nhựa 12 ngăn, Stacom D203

Mã hàng: 012620
Mua nhiều giảm giá
>= 5
60.000₫ 57.000₫

Bìa nhựa 12 ngăn, Xifu 8811A

Mã hàng: 012626
Mua nhiều giảm giá
>= 5
39.000₫ 36.000₫

Bìa nhựa 2 kẹp A4, HQ672

Mã hàng: 012141
Mua nhiều giảm giá
>= 5
20.000₫ 18.000₫

Bìa nhựa 2 lò xo A4, HQ674

Mã hàng: 012143
Mua nhiều giảm giá
>= 5
20.000₫ 18.000₫

Bìa nhựa 5 ngăn DF-001

Mã hàng: 012621
Mua nhiều giảm giá
>= 5
95.000₫ 85.000₫

Bìa nhựa cột dây F4

Mã hàng: 01243
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 4.300₫

Bìa nhựa nút A4, hình H-35, 0318

Mã hàng: 01233
Mua nhiều giảm giá
>= 10
4.000₫ 3.200₫

Bìa nhựa nút A4, My clear

Mã hàng: 01231
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.500₫ 2.550₫

Bìa nhựa nút F4, My clear

Mã hàng: 01232
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.000₫ 2.600₫

Bìa phân trang nhựa 10 số (V10A)

Mã hàng: 012111
Mua nhiều giảm giá
>= 10
9.000₫ 7.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon