06/ Bìa nhiều lá (đựng giấy tờ, tài liệu)

Bìa nhựa 100 lá A4, TL (FO-DB05)

Mã hàng: 013114
Mua nhiều giảm giá
>= 5
71.000₫ 68.000₫

Bìa nhựa 20 lá A4 màu, TL (FO-DB007)

Mã hàng: 013122
Mua nhiều giảm giá
>= 5
21.000₫ 19.000₫

Bìa nhựa 20 lá A4, ShunFa (F20AD)

Mã hàng: 01314
Mua nhiều giảm giá
>= 5
17.000₫ 15.000₫

Bìa nhựa 20 lá A4, TL (FO-DB01)

Mã hàng: 01313
Mua nhiều giảm giá
>= 5
25.000₫ 23.000₫

Bìa nhựa 40 lá A4, ShunFa (F40AD)

Mã hàng: 01316
Mua nhiều giảm giá
>= 5
23.000₫ 21.200₫

Bìa nhựa 40 lá A4, TL (FO-DB02)

Mã hàng: 01317
Mua nhiều giảm giá
>= 5
37.500₫ 34.500₫

Bìa nhựa 60 lá A4, ShunFa (F60AD)

Mã hàng: 01318
Mua nhiều giảm giá
>= 5
30.000₫ 28.300₫

Bìa nhựa 60 lá A4, TL (FO-DB03)

Mã hàng: 013110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
49.000₫ 46.000₫

Bìa nhựa 80 lá A4, TL (FO-DB04)

Mã hàng: 012147
Mua nhiều giảm giá
>= 5
60.500₫ 57.500₫

Bìa simili 100 lá

Mã hàng: 013227
Mua nhiều giảm giá
>= 5
69.500₫ 66.500₫

Bìa simili 100 lá, ĐB*

Mã hàng: 013213
Mua nhiều giảm giá
>= 5
105.000₫ 97.000₫

Bìa simili 120 lá

Mã hàng: 013230
Mua nhiều giảm giá
>= 5
81.000₫ 78.000₫

Bìa simili 160 lá

Mã hàng: 013233
Mua nhiều giảm giá
>= 5
110.000₫ 105.000₫

Bìa simili 200 lá

Mã hàng: 01328
Mua nhiều giảm giá
>= 5
137.000₫ 127.000₫

Bìa simili 40 lá

Mã hàng: 013239
Mua nhiều giảm giá
>= 5
48.000₫ 45.000₫

Bìa simili 60 lá

Mã hàng: 013242
Mua nhiều giảm giá
>= 5
51.000₫ 48.000₫

Bìa simili 80 lá

Mã hàng: 013245
Mua nhiều giảm giá
>= 5
59.000₫ 56.600₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon