06/ Bìa nhiều lá (đựng giấy tờ, tài liệu)

Bìa nhựa 100 lá A4, TL (FO-DB05)

Mã hàng: 013114
Mua nhiều giảm giá
>= 5
73.000₫ 70.000₫

Bìa nhựa 20 lá A4, ShunFa (F20AD)

Mã hàng: 01314
Mua nhiều giảm giá
>= 5
17.000₫ 15.000₫

Bìa nhựa 20 lá A4, TL (FO-DB01)

Mã hàng: 01313
Mua nhiều giảm giá
>= 5
26.000₫ 23.500₫

Bìa nhựa 40 lá A4, ShunFa (F40AD)

Mã hàng: 01316
Mua nhiều giảm giá
>= 5
22.000₫ 19.500₫

Bìa nhựa 40 lá A4, TL (FO-DB02)

Mã hàng: 01317
Mua nhiều giảm giá
>= 5
38.000₫ 35.000₫

Bìa nhựa 60 lá A4, ShunFa (F60AD)

Mã hàng: 01318
Mua nhiều giảm giá
>= 5
28.000₫ 25.500₫

Bìa nhựa 60 lá A4, TL (FO-DB03)

Mã hàng: 013110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
50.000₫ 47.000₫

Bìa nhựa 80 lá A4, TL (FO-DB04)

Mã hàng: 012147
Mua nhiều giảm giá
>= 5
63.000₫ 60.000₫

Bìa simili 100 lá

Mã hàng: 013227
Mua nhiều giảm giá
>= 5
64.000₫ 61.000₫

Bìa simili 100 lá, ĐB*

Mã hàng: 013213
Mua nhiều giảm giá
>= 5
90.000₫ 85.000₫

Bìa simili 120 lá

Mã hàng: 013230
Mua nhiều giảm giá
>= 5
72.000₫ 69.000₫

Bìa simili 160 lá

Mã hàng: 013233
Mua nhiều giảm giá
>= 5
97.000₫ 92.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon