06/ Bìa nhiều lá (đựng giấy tờ, tài liệu)

Bìa nhựa 100 lá A4, TL (FO-DB05)

Mã hàng: 013114
Mua nhiều giảm giá
>= 10
97.750₫ 78.200₫

Bìa nhựa 20 lá A4 màu, TL (FO-DB007)

Mã hàng: 013122
Mua nhiều giảm giá
>= 10
25.000₫ 19.950₫

Bìa nhựa 20 lá A4, ShunFa (F20AD)

Mã hàng: 01314
Mua nhiều giảm giá
>= 10
19.375₫ 15.500₫

Bìa nhựa 20 lá A4, TL (FO-DB01)

Mã hàng: 01313
Mua nhiều giảm giá
>= 10
32.750₫ 26.200₫

Bìa nhựa 40 lá A4, ShunFa (F40AD)

Mã hàng: 01316
Mua nhiều giảm giá
>= 10
27.750₫ 22.200₫

Bìa nhựa 40 lá A4, TL (FO-DB02)

Mã hàng: 01317
Mua nhiều giảm giá
>= 10
44.375₫ 35.500₫

Bìa nhựa 60 lá A4, ShunFa (F60AD)

Mã hàng: 01318
Mua nhiều giảm giá
>= 10
37.125₫ 29.700₫

Bìa nhựa 60 lá A4, TL (FO-DB03)

Mã hàng: 013110
Mua nhiều giảm giá
>= 10
65.000₫ 52.000₫

Bìa nhựa 80 lá A4, TL (FO-DB04)

Mã hàng: 012147
Mua nhiều giảm giá
>= 10
82.000₫ 65.600₫

Bìa simili 100 lá

Mã hàng: 013227
Mua nhiều giảm giá
>= 10
86.500₫ 69.200₫

Bìa simili 100 lá, ĐB*

Mã hàng: 013213
Mua nhiều giảm giá
>= 10
124.750₫ 99.800₫

Bìa simili 120 lá

Mã hàng: 013230
Mua nhiều giảm giá
>= 10
101.750₫ 81.400₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon