06/ Bìa nhiều lá (đựng giấy tờ, tài liệu)

Bìa simili 200 lá

Mã hàng: 01328
Mua nhiều giảm giá
>= 5
120.000₫ 110.000₫

Bìa simili 160 lá

Mã hàng: 013233
Mua nhiều giảm giá
>= 5
97.000₫ 92.000₫

Bìa simili 100 lá, ĐB*

Mã hàng: 013213
Mua nhiều giảm giá
>= 5
90.000₫ 85.000₫

Bìa simili 120 lá

Mã hàng: 013230
Mua nhiều giảm giá
>= 5
72.000₫ 69.000₫

Bìa simili 100 lá

Mã hàng: 013227
Mua nhiều giảm giá
>= 5
64.000₫ 61.000₫

Bìa simili 80 lá

Mã hàng: 013245
Mua nhiều giảm giá
>= 5
55.000₫ 52.000₫

Bìa simili 60 lá

Mã hàng: 013242
Mua nhiều giảm giá
>= 5
46.000₫ 43.000₫

Bìa simili 40 lá

Mã hàng: 013239
Mua nhiều giảm giá
>= 5
42.000₫ 39.000₫

Bìa nhựa 100 lá A4, TL (FO-DB05)

Mã hàng: 013114
Mua nhiều giảm giá
>= 5
69.000₫ 66.000₫

Bìa nhựa 80 lá A4, TL (FO-DB04)

Mã hàng: 012147
Mua nhiều giảm giá
>= 5
58.000₫ 55.000₫

Bìa nhựa 60 lá A4, TL (FO-DB03)

Mã hàng: 013110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
46.500₫ 43.500₫

Bìa nhựa 40 lá A4, TL (FO-DB02)

Mã hàng: 01317
Mua nhiều giảm giá
>= 5
35.500₫ 32.500₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon