14/ Giấy (các loại)

Giấy bông màu sậm (002542)

Mã hàng: 002542
Mua nhiều giảm giá
>= 10
4.000₫ 2.500₫

Giấy Fax A4 (210mm), Yokohama 30m

Mã hàng: 00212
Mua nhiều giảm giá
>= 5
19.000₫ 17.000₫

Giấy kẻ ca rô cao cấp

Mã hàng: 00228
Mua nhiều giảm giá
>= 5
140.000₫ 130.000₫

Giấy kẻ ngang cao cấp

Mã hàng: 00227
Mua nhiều giảm giá
>= 5
140.000₫ 130.000₫

Giấy kiếng gói quà

Mã hàng: 00251
Mua nhiều giảm giá
>= 50
2.000₫ 900₫

Giấy kiếng gói quà lớn

Mã hàng: 00253
Mua nhiều giảm giá
>= 50
3.000₫ 1.800₫

Giấy nhiệt 57mm

Mã hàng: 00213
Mua nhiều giảm giá
>= 10
8.000₫ 7.000₫

Giấy nhiệt 80mm

Mã hàng: 00214
Mua nhiều giảm giá
>= 10
10.000₫ 8.500₫

Giấy Note AOPAI No.PET914 (12x45)mm, 5 màu

Mã hàng: 002326.
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.000₫ 4.400₫

Giấy Note GS-02 (19x76)mm, 4 màu

Mã hàng: 002330
Mua nhiều giảm giá
>= 10
7.000₫ 5.800₫

Giấy Note GS-02 (38x76)mm, 2 màu

Mã hàng: 002317
Mua nhiều giảm giá
>= 10
7.000₫ 5.700₫

Giấy Note GS-04 (76x76)mm, 5 màu

Mã hàng: 002321
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 5.100₫

Giấy Note GS-19 hình táo, hoa, 5 màu

Mã hàng: 00238
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 5.300₫

Giấy Note RI TIAN (76x76)mm, 5 màu

Mã hàng: 002322
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 5.200₫

Giấy Note Stickiii, (3x2) inch

Mã hàng: 002320
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.000₫ 3.800₫

Giấy Note Stickiii, (3x4) inch

Mã hàng: 002316
Mua nhiều giảm giá
>= 10
8.000₫ 6.900₫

Giấy Note Stickiii, (3x5) inch

Mã hàng: 002314
Mua nhiều giảm giá
>= 10
10.000₫ 8.400₫

Giấy Note UNC (3x2) inch

Mã hàng: 00231
Mua nhiều giảm giá
>= 10
4.000₫ 2.600₫

Giấy Note UNC (3x3) inch

Mã hàng: 00232
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.000₫ 3.800₫

Giấy Note UNC (3X4) inch

Mã hàng: 00233
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 5.000₫

Giấy Note UNC (3X5) inch

Mã hàng: 00237
Mua nhiều giảm giá
>= 10
7.000₫ 6.200₫

Giấy than, Carbonex (TIS.545-1985)

Mã hàng: 00241
Mua nhiều giảm giá
>= 5
85.000₫ 80.000₫

Giấy than, G-Star

Mã hàng: 00242
Mua nhiều giảm giá
>= 5
68.000₫ 65.000₫

Giấy than, hai mặt TQ

Mã hàng: 00244
Mua nhiều giảm giá
>= 5
30.000₫ 28.000₫

Giấy thủ công decal lớn.

Mã hàng: 00266
Mua nhiều giảm giá
> = 5
32.000₫ 30.000₫

Giấy thủ công tờ

Mã hàng: 00263
Mua nhiều giảm giá
>= 50
2.000₫ 650₫

Giấy thủ công, lớn

Mã hàng: 00264
Mua nhiều giảm giá
>= 10
9.000₫ 8.200₫

Giấy xếp sao P-01 (002515)

Mã hàng: 002515
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.000₫ 2.300₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon