16/ Giấy photocopy, in liên tục, in ảnh

Giấy Foto A3/70gms, Excel

Mã hàng: 00114
Mua nhiều giảm giá
>= 5
135.000₫ 130.000₫

Giấy Foto A3/70gsm, Idea

Mã hàng: 00135
Mua nhiều giảm giá
>= 5
145.000₫ 140.000₫

Giấy Foto A3/70gsm, Paper One

Mã hàng: 00132
Mua nhiều giảm giá
>= 5
145.000₫ 140.000₫

Giấy Foto A3/80gsm, Double A

Mã hàng: 00133
Mua nhiều giảm giá
>= 5
175.000₫ 170.000₫

Giấy Foto A3/80gsm, Excel

Mã hàng: 00134
Mua nhiều giảm giá
> = 5
155.000₫ 150.000₫

Giấy Foto A4/60gsm, Bãi Bằng

Mã hàng: 00112
Mua nhiều giảm giá
>= 5
52.000₫ 49.000₫

Giấy Foto A4/70gsm, Delight

Mã hàng: 00111
Mua nhiều giảm giá
> = 5
67.000₫ 64.000₫

Giấy Foto A4/70gsm, Double A

Mã hàng: 001118
Mua nhiều giảm giá
>= 5
76.000₫ 73.000₫

Giấy Foto A4/70gsm, Excel

Mã hàng: 00115
Mua nhiều giảm giá
>= 5
56.000₫ 53.000₫

Giấy Foto A4/70gsm, màu "UP"

Mã hàng: 001112
Mua nhiều giảm giá
>= 5
78.000₫ 75.000₫

Giấy Foto A4/70gsm, Max - Idea (Thailand)

Mã hàng: 00117
Mua nhiều giảm giá
>= 5
73.000₫ 70.000₫

Giấy Foto A4/70gsm, Paper One

Mã hàng: 00118
Mua nhiều giảm giá
>= 5
73.000₫ 70.000₫

Giấy Foto A4/70gsm, Plus IK

Mã hàng: 001110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
73.000₫ 70.000₫

Giấy Foto A4/70gsm, Supreme

Mã hàng: 001111
Mua nhiều giảm giá
>= 5
73.000₫ 70.000₫

Giấy Foto A4/80g, màu

Mã hàng: 00116
Mua nhiều giảm giá
>= 5
88.000₫ 85.000₫

Giấy Foto A4/80gsm, Double A

Mã hàng: 001113
Mua nhiều giảm giá
>= 5
88.000₫ 85.000₫

Giấy Foto A4/80gsm, Excel

Mã hàng: 001114
Mua nhiều giảm giá
>= 5
76.000₫ 73.000₫

Giấy Foto A4/80gsm, idea

Mã hàng: 001116
Mua nhiều giảm giá
>= 5
83.000₫ 80.000₫

Giấy Foto A4/80gsm, Paper One

Mã hàng: 001115
Mua nhiều giảm giá
>= 5
83.000₫ 80.000₫

Giấy Foto A5/70gsm, Asia

Mã hàng: 00141
Mua nhiều giảm giá
>= 5
35.000₫ 32.000₫

Giấy Foto A5/80gsm, Excel

Mã hàng: 00142
Mua nhiều giảm giá
>= 5
40.000₫ 37.000₫

Giấy Foto F4/70gsm, Excel

Mã hàng: 00122
Mua nhiều giảm giá
>= 5
65.000₫ 62.000₫

Giấy Foto F4/80gsm, Excel

Mã hàng: 00121
Mua nhiều giảm giá
>= 5
75.000₫ 72.000₫

Giấy in ảnh A4 2 mặt 230gsm (50 tờ/ xấp)

Mã hàng: 001121
Mua nhiều giảm giá
>= 5
63.000₫ 60.000₫

Giấy in ảnh A4 dày 230gsm (50 tờ/ xấp)

Mã hàng: 001119
Mua nhiều giảm giá
>= 5
50.000₫ 47.000₫

Giấy in ảnh A4 decal (50 tờ/ xấp)

Mã hàng: 001122
Mua nhiều giảm giá
>= 5
63.000₫ 60.000₫

Giấy in ảnh A4 mỏng 135gsm (100 tờ/ xấp)

Mã hàng: 001120
Mua nhiều giảm giá
>= 5
63.000₫ 60.000₫

Giấy liên tục (240x279mm) 1 liên, Liên sơn

Mã hàng: 00166
Mua nhiều giảm giá
>= 5
260.000₫ 240.000₫

Giấy liên tục (240x279mm) 2 liên, Liên sơn

Mã hàng: 00167
Mua nhiều giảm giá
>= 5
390.000₫ 370.000₫

Giấy liên tục A3/ 1 liên, Liên Sơn

Mã hàng: 00164
Mua nhiều giảm giá
>= 5
330.000₫ 310.000₫

Giấy liên tục A3/ 2 liên, Liên Sơn

Mã hàng: 00165
Mua nhiều giảm giá
>= 5
580.000₫ 560.000₫

Giấy liên tục A4/ 1 liên, Liên Sơn

Mã hàng: 00161
Mua nhiều giảm giá
>= 5
230.000₫ 210.000₫

Giấy liên tục A4/ 2 liên, Liên Sơn

Mã hàng: 00162
Mua nhiều giảm giá
>= 5
340.000₫ 320.000₫

Giấy liên tục A4/ 3 liên, Liên sơn

Mã hàng: 00163
Mua nhiều giảm giá
>= 5
340.000₫ 320.000₫

Giấy pelure 500 tờ/xấp

Mã hàng: 00172
Mua nhiều giảm giá
>= 5
34.000₫ 31.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon