16/ Giấy photocopy, in liên tục, in ảnh

Giấy pelure 500 tờ/xấp

Mã hàng: 00172
Mua nhiều giảm giá
>= 5
27.000₫ 25.000₫

Giấy pelure 200 tờ/xấp

Mã hàng: 00171
Mua nhiều giảm giá
>= 5
15.000₫ 13.000₫

Giấy liên tục A4/ 3 liên, Liên sơn

Mã hàng: 00163
Mua nhiều giảm giá
>= 5
310.000₫ 290.000₫

Giấy liên tục A4/ 2 liên, Liên Sơn

Mã hàng: 00162
Mua nhiều giảm giá
>= 5
310.000₫ 290.000₫

Giấy liên tục A4/ 1 liên, Liên Sơn

Mã hàng: 00161
Mua nhiều giảm giá
>= 5
210.000₫ 190.000₫

Giấy liên tục A3/ 2 liên, Liên Sơn

Mã hàng: 00165
Mua nhiều giảm giá
>= 5
560.000₫ 540.000₫

Giấy liên tục A3/ 1 liên, Liên Sơn

Mã hàng: 00164
Mua nhiều giảm giá
>= 5
310.000₫ 290.000₫

Giấy liên tục (240x279mm) 2 liên, Liên sơn

Mã hàng: 00167
Mua nhiều giảm giá
>= 5
370.000₫ 350.000₫

Giấy liên tục (240x279mm) 1 liên, Liên sơn

Mã hàng: 00166
Mua nhiều giảm giá
>= 5
240.000₫ 240.000₫

Giấy Foto A5/80gsm, Excel

Mã hàng: 00142
Mua nhiều giảm giá
>= 5
37.000₫ 34.000₫

Giấy Foto A5/70gsm, Asia

Mã hàng: 00141
Mua nhiều giảm giá
>= 5
33.000₫ 30.000₫

Giấy Foto A3/80gsm, Excel

Mã hàng: 00134
Mua nhiều giảm giá
> = 5
145.000₫ 140.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon