20/ Kéo, dao rọc giấy, bàn cắt giấy

Bàn cắt giấy A3 - VN

Mã hàng: 02242
Mua nhiều giảm giá
>= 5
220.000₫ 210.000₫

Bàn cắt giấy A4 - VN

Mã hàng: 02241
Mua nhiều giảm giá
>= 5
200.000₫ 190.000₫

Bàn cắt giấy A5 - VN

Mã hàng: 02243
Mua nhiều giảm giá
>= 5
180.000₫ 170.000₫

Dao rọc giấy Comix B2805

Mã hàng: 022214
Mua nhiều giảm giá
>= 10
11.000₫ 9.800₫

Dao rọc giấy L803, lớn

Mã hàng: 02221
Mua nhiều giảm giá
>= 10
3.000₫ 2.200₫

Dao rọc giấy L804, nhỏ

Mã hàng: 02222
Mua nhiều giảm giá
>= 10
2.000₫ 1.300₫

Dao rọc giấy PACO trong, lớn

Mã hàng: 02223
Mua nhiều giảm giá
>= 10
9.000₫ 8.200₫

Dao rọc giấy PACO trong, nhỏ

Mã hàng: 02224
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 5.000₫

Dao rọc giấy SDI No.0404

Mã hàng: 02225
Mua nhiều giảm giá
>= 5
28.000₫ 25.500₫

Dao rọc giấy SDI No.0411

Mã hàng: 02226
Mua nhiều giảm giá
>= 5
14.000₫ 12.500₫

Dao rọc giấy SDI No.0423

Mã hàng: 02227
Mua nhiều giảm giá
>= 5
51.000₫ 48.200₫

Dao rọc giấy SDI No.0426

Mã hàng: 02228
Mua nhiều giảm giá
>= 5
26.000₫ 24.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon