22/ Kim kẹp, đinh dù, kim gút

Đinh dù S202, trắng

Mã hàng: 016113
Mua nhiều giảm giá
>= 10
6.000₫ 4.100₫

Đinh dù S202, trắng (10h/Hộp)

Mã hàng: 016122
Mua nhiều giảm giá
>= 5
40.500₫ 37.500₫

Kẹp Acco nhựa UNC (No.968)

Mã hàng: 01643
Mua nhiều giảm giá
>= 5
14.000₫ 12.000₫

Kẹp bướm ECHO 15mm, (SLECHO)

Mã hàng: 01621
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.000₫ 3.600₫

Kẹp bướm ECHO 19mm, (SLECHO)

Mã hàng: 01622
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.000₫ 4.200₫

Kẹp bướm ECHO 25mm, (SLECHO)

Mã hàng: 01623
Mua nhiều giảm giá
>= 10
7.000₫ 6.000₫

Kẹp bướm ECHO 32mm, (SLECHO)

Mã hàng: 01624
Mua nhiều giảm giá
>= 10
11.000₫ 9.200₫

Kẹp bướm ECHO 41mm, (SLECHO)

Mã hàng: 01625
Mua nhiều giảm giá
>= 10
16.000₫ 14.000₫

Kẹp bướm ECHO 51mm, (SLECHO)

Mã hàng: 01626
Mua nhiều giảm giá
>= 5
25.000₫ 22.500₫

Kẹp bướm Hongjie 15mm màu (60c/lon)

Mã hàng: 030118
Mua nhiều giảm giá
>= 5
26.000₫ 24.000₫

Kẹp bướm Hongjie 19 mm màu (40c/lon)

Mã hàng: 030119
Mua nhiều giảm giá
>= 5
20.000₫ 18.000₫

Kẹp bướm Hongjie 25mm màu (48c/lon)

Mã hàng: 030120
Mua nhiều giảm giá
>= 5
37.000₫ 34.000₫

Kẹp bướm Hongjie 32mm màu (24c/lon)

Mã hàng: 030121
Mua nhiều giảm giá
>= 5
28.000₫ 26.000₫

Kẹp bướm Hongjie 41mm màu (24c/lon)

Mã hàng: 030122
Mua nhiều giảm giá
>= 5
42.000₫ 38.500₫

Kẹp bướm Hongjie 51mm màu (12c/lon)

Mã hàng: 030123
Mua nhiều giảm giá
>= 5
35.000₫ 32.000₫

Kẹp sắt đại 11,5cm (2 cái/ bịch)

Mã hàng: 01634
Mua nhiều giảm giá
>= 5
23.000₫ 21.000₫

Kẹp sắt lớn 8,5cm (10 cái/ bịch)

Mã hàng: 01633
Mua nhiều giảm giá
>= 5
32.000₫ 30.000₫

Kẹp sắt nhỏ 3,8cm (10 cái/ bịch)

Mã hàng: 01631
Mua nhiều giảm giá
>= 5
10.000₫ 7.700₫

Kẹp sắt trung 6cm (10 cái/ bịch)

Mã hàng: 01632
Mua nhiều giảm giá
>= 5
19.500₫ 17.500₫

Kim gút DP 221 (No.2)

Mã hàng: 01618
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.000₫ 3.600₫

Kim gút DP 221 (No.2) (10h/Hộp)

Mã hàng: 01619
Mua nhiều giảm giá
>= 5
35.500₫ 33.500₫

Kim gút Tamecho (No.3)

Mã hàng: 016120
Mua nhiều giảm giá
>= 10
5.000₫ 3.600₫

Kim gút Tamecho (No.3) (10h/Hộp)

Mã hàng: 016112
Mua nhiều giảm giá
>= 5
35.500₫ 33.500₫

Kim kẹp C62 nhọn

Mã hàng: 01613
Mua nhiều giảm giá
>= 10
4.000₫ 3.000₫

Kim kẹp C62 nhọn (10h/Hộp)

Mã hàng: 01614
Mua nhiều giảm giá
>= 5
29.500₫ 27.500₫

Kim kẹp Toàn Phát, (nhựa)

Mã hàng: 01611
Mua nhiều giảm giá
>= 10
2.000₫ 1.100₫

Kim kẹp Toàn Phát, (nhựa) (20b/bịch)

Mã hàng: 01612
Mua nhiều giảm giá
>= 5
22.000₫ 20.000₫

Kim kẹp Toàn Phát, (xi) xanh

Mã hàng: 01617
Mua nhiều giảm giá
>= 20
1.500₫ 720₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon