27/ Phiếu hóa đơn, thu, chi, xuất, nhập, mẫu đơn

Mẫu đơn : lý lịch

Mã hàng: 01542
Mua nhiều giảm giá
>= 5
16.000₫ 14.000₫

Mẫu đơn : xin việc

Mã hàng: 01545
Mua nhiều giảm giá
>= 5
15.000₫ 13.000₫

Mẫu đơn : xác nhận hạnh kiểm

Mã hàng: 01544
Mua nhiều giảm giá
>= 5
15.000₫ 13.000₫

Mẫu đơn : sức khỏe

Mã hàng: 01543
Mua nhiều giảm giá
>= 5
15.000₫ 13.000₫

Phiếu giấy giới thiệu ĐB

Mã hàng: 01532
Mua nhiều giảm giá
>= 10
8.000₫ 6.800₫

Phiếu Biên Nhận 2 liên

Mã hàng: 01531
Mua nhiều giảm giá
>= 10
9.000₫ 8.000₫

Phiếu xuất kho lớn (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01529
Mua nhiều giảm giá
>= 5
43.000₫ 40.000₫

Phiếu nhập kho lớn (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 015212
Mua nhiều giảm giá
>= 5
43.000₫ 40.000₫

Phiếu xuất kho lớn (3 liên)

Mã hàng: 015217
Mua nhiều giảm giá
>= 5
21.000₫ 19.000₫

Phiếu xuất kho (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01527
Mua nhiều giảm giá
>= 5
22.000₫ 19.500₫

Phiếu thu (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01524
Mua nhiều giảm giá
>= 5
22.000₫ 19.500₫

Phiếu nhập kho lớn (3 liên)

Mã hàng: 015110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
21.000₫ 19.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon