Chính sách bảo hành: hàng hoá được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, VPP NGA chỉ là bên nhận hộ sản phẩm được bảo hành cho nhà sản xuất, do đó bên mua phải thực hiện việc mang sản phẩm cần bảo hành đến địa điểm các cửa hàng do bên bán chỉ định, bên mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh cho việc mang sản phẩm đến địa điểm nhận bảo hành. Thời gian bảo hành hoàn toàn tuỳ thuộc vào phản hồi từ nhà sản xuất. Đối với hàng hoá không có chính sách bảo hành, VPP NGA phải có trách nhiệm thông báo cho bên mua khi nhận được yêu cầu bảo hành. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon