37/ Phiếu hóa đơn, thu chi, xuất nhập

Mẫu đơn : lý lịch

Mã hàng: 01542
Mua nhiều giảm giá
>= 5
20.125₫ 16.100₫

Mẫu đơn : xin việc

Mã hàng: 01545
Mua nhiều giảm giá
>= 5
18.625₫ 14.900₫

Mẫu đơn : xác nhận hạnh kiểm

Mã hàng: 01544
Mua nhiều giảm giá
>= 5
18.625₫ 14.900₫

Mẫu đơn : sức khỏe

Mã hàng: 01543
Mua nhiều giảm giá
>= 5
18.625₫ 14.900₫

Phiếu giấy giới thiệu ĐB

Mã hàng: 01532
Mua nhiều giảm giá
>= 10
9.750₫ 7.800₫

Phiếu Biên Nhận 2 liên

Mã hàng: 01531
Mua nhiều giảm giá
>= 10
11.375₫ 9.100₫

Phiếu xuất kho lớn (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01529
Mua nhiều giảm giá
>= 5
58.625₫ 46.900₫

Phiếu nhập kho lớn (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 015212
Mua nhiều giảm giá
>= 5
58.625₫ 46.900₫

Phiếu xuất kho lớn (3 liên)

Mã hàng: 015217
Mua nhiều giảm giá
>= 5
25.625₫ 20.500₫

Phiếu xuất kho (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01527
Mua nhiều giảm giá
>= 5
33.000₫ 26.400₫

Phiếu thu (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01524
Mua nhiều giảm giá
>= 5
33.000₫ 26.400₫

Phiếu nhập kho lớn (3 liên)

Mã hàng: 015110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
25.625₫ 20.500₫

Phiếu nhập kho (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 015210
Mua nhiều giảm giá
>= 5
33.000₫ 26.400₫

Phiếu chi (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01521
Mua nhiều giảm giá
>= 5
33.000₫ 26.400₫

Phiếu xuất kho lớn (2 liên)

Mã hàng: 015216
Mua nhiều giảm giá
>= 5
22.750₫ 18.200₫

Phiếu nhập kho lớn (2 liên)

Mã hàng: 015213
Mua nhiều giảm giá
>= 5
22.750₫ 18.200₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon