37/ Phiếu hóa đơn, thu chi, xuất nhập

Mẫu đơn : lý lịch

Mã hàng: 01542
Mua nhiều giảm giá
>= 5
19.250₫ 15.400₫

Mẫu đơn : xin việc

Mã hàng: 01545
Mua nhiều giảm giá
>= 5
17.875₫ 14.300₫

Mẫu đơn : xác nhận hạnh kiểm

Mã hàng: 01544
Mua nhiều giảm giá
>= 5
17.875₫ 14.300₫

Mẫu đơn : sức khỏe

Mã hàng: 01543
Mua nhiều giảm giá
>= 5
17.875₫ 14.300₫

Phiếu giấy giới thiệu ĐB

Mã hàng: 01532
Mua nhiều giảm giá
>= 10
9.350₫ 7.480₫

Phiếu Biên Nhận 2 liên

Mã hàng: 01531
Mua nhiều giảm giá
>= 10
11.000₫ 8.800₫

Phiếu xuất kho lớn (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01529
Mua nhiều giảm giá
>= 5
50.111₫ 45.100₫

Phiếu nhập kho lớn (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 015212
Mua nhiều giảm giá
>= 5
50.111₫ 45.100₫

Phiếu xuất kho lớn (3 liên)

Mã hàng: 015217
Mua nhiều giảm giá
>= 5
24.625₫ 19.700₫

Phiếu xuất kho (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01527
Mua nhiều giảm giá
>= 5
31.625₫ 25.300₫

Phiếu thu (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01524
Mua nhiều giảm giá
>= 5
31.625₫ 25.300₫

Phiếu nhập kho lớn (3 liên)

Mã hàng: 015110
Mua nhiều giảm giá
>= 5
24.625₫ 19.700₫

Phiếu nhập kho (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 015210
Mua nhiều giảm giá
>= 5
31.625₫ 25.300₫

Phiếu chi (10 cuốn/gói)

Mã hàng: 01521
Mua nhiều giảm giá
>= 5
31.625₫ 25.300₫

Phiếu xuất kho lớn (2 liên)

Mã hàng: 015216
Mua nhiều giảm giá
>= 5
21.875₫ 17.500₫

Phiếu nhập kho lớn (2 liên)

Mã hàng: 015213
Mua nhiều giảm giá
>= 5
21.875₫ 17.500₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon