36/ Bìa chemise đựng và đóng giấy tờ

Bìa A4 Paperline 160gsm (100tờ/xấp), đủ màu

Mã hàng: 0121210
Mua nhiều giảm giá
>= 5
83.889₫ 75.500₫

Bìa chemise A4 láng, trắng

Mã hàng: 012130
Mua nhiều giảm giá
>= 5
38.125₫ 30.500₫

Bìa chemise 3 dây góc sắt 15cm

Mã hàng: 01242
Mua nhiều giảm giá
>= 5
13.250₫ 10.600₫

Bìa chemise 3 dây góc sắt 7cm

Mã hàng: 01241
Mua nhiều giảm giá
>= 10
7.250₫ 5.800₫

Bìa kiếng đóng tài liệu A4

Mã hàng: 012132
Mua nhiều giảm giá
>= 5
76.444₫ 68.800₫

Bìa chemise A4 mỏng (500 tờ/xấp)

Mã hàng: 012125
Mua nhiều giảm giá
>= 5
100.125₫ 80.100₫

Bìa A4 Paperline 160gsm (100tờ/xấp)

Mã hàng: 012128
Mua nhiều giảm giá
>= 5
91.625₫ 73.300₫

Bìa thơm A4, mỏng (250 tờ /xấp)

Mã hàng: 012127
Mua nhiều giảm giá
>= 5
81.250₫ 65.000₫

Bìa thơm A4, dày (100 tờ/ xấp)

Mã hàng: 012126
Mua nhiều giảm giá
>= 5
81.250₫ 65.000₫

Bìa chemise A4 láng màu

Mã hàng: 012124
Mua nhiều giảm giá
>= 5
38.125₫ 30.500₫

Bìa chemise A3 (32x48)cm, Mỹ (100 tờ/xấp)

Mã hàng: 012129
Mua nhiều giảm giá
>= 5
190.778₫ 171.700₫

Bìa chemise A3 (32x48)cm, láng (100 tờ/xấp)

Mã hàng: 012123
Mua nhiều giảm giá
>= 5
89.889₫ 80.900₫

Bìa chemise A3 (30x42)cm, láng trắng (100 tờ/xấp)

Mã hàng: 012135
Mua nhiều giảm giá
>= 5
85.875₫ 68.700₫

Bìa chemise A3 (30x42)cm, láng màu (100 tờ/ xấp)

Mã hàng: 012121
Mua nhiều giảm giá
>= 5
80.125₫ 64.100₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon