Chính sách hoàn trả: VPP NGA không nhận trả lại đối với mọi hàng hoá đã mua bán sau 72 giờ kể từ khi hoàn tất giao dịch. Giao dịch mua bán được xem là hoàn tất khi người mua ký xác nhận đã nhận đủ hàng hoá đúng chất lượng, chủng loại theo yêu cầu và thanh toán đầy đủ. Đối với trường hợp hàng hoá còn trong thời hạn đổi trả thì việc đổi trả phải được thực hiện tại địa điểm các cửa hàng do bên bán chỉ định, bên mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh cho việc mang sản phẩm đến địa điểm đổi trả. Sản phẩm được đổi trả phải trong tình trạng còn nguyên vẹn, không bị móp méo, gãy vỡ, biến dạng, rách nát, bao bì còn mới nguyên, chưa bị khui mở, chưa qua sử dụng. Việc đổi trả có thể được áp dụng ở hai hình thức đổi hàng đã mua lấy hàng mới hoặc nhận lại tiền. Tổng trị giá hàng hoá được chấp nhận đổi trả không được vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng VND.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon