Chính sách thu thập và bảo vệ thông tin người dùng

  • Trong quá trình đặt hàng trực tuyến trên website, một số thông tin cá nhân người dùng sẽ được thu thập và lưu trữ như: Họ tên, địa chỉ, nơi giao hàng, số điện thoại, email liên hệ...
  • Mục đích của việc thu thập thông tin: để ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Các thông tin trên là tối thiểu phải có trong việc giao kết hợp đồng đặt hàng, do đó khi chấp thuận đặt hàng, người mua được xem như đã đồng ý cung cấp và chấp nhận cho bên bán sử dụng thông tin cá nhân mà không cần thông báo trước.  
  • Phạm vi sử dụng thông tin: tất cả các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hoá trên website của VPP NGA.
  • Thời gian lưu trữ thông tin: không giới hạn cho đến khi có yêu cầu gỡ bỏ từ đối tượng người dùng.
  • Địa chỉ lưu trữ thông tin: nơi đặt máy chủ web của VPP NGA.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon