• Thời gian làm việc và xử lý đơn hàng: Công ty TNHH Văn phòng phẩm NGA (sau đây gọi tắt là VPP NGA, cũng là bên bán sản phẩm hàng ) hoạt động giao dịch mỗi ngày từ 7g30 đến 17g30 (Chủ Nhật và ngày Lễ nghỉ). Các đơn đặt hàng qua mạng nếu thực hiện vào các khoảng thời gian nghỉ sẽ được xử lý ở ngày làm việc kế tiếp sau thời gian nghỉ.
     
  • Giá cả hàng hoá được công bố trên website là giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia  tăng và là giá hiện hành đang giao dịch. Do đó, VPP NGA sẽ không thực hiện mọi yêu cầu gởi báo giá mới từ phía khách.
     
  • Nghĩa vụ bên bán và bên mua khi thực hiện giao dịch:

Bên mua có trách nhiệm kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng, tình trạng hàng hoá khi nhận hàng, ký xác nhận lên phiếu giao nhận hàng hoá và thanh toán đầy đủ hoá đơn nếu hàng hóa đạt yêu cầu mong muốn. Trường hợp có mặt hàng không đúng chủng loại, số lượng yêu cầu hoặc bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn khi nhận hàng, bên mua có quyền trả lại và không thanh toán cho mặt hàng đó.

Bên bán có nghĩa vụ thực hiện giao hàng đúng hẹn, đúng yêu cầu về số lượng, chủng loại hàng hoá theo đơn đặt hàng mà bên mua đã đặt. Không được phép thay đổi số lượng, chủng loại, giá cả hàng hoá khác với đơn hàng đã đặt khi chưa nhận được sự đồng ý bằng văn bản (hoặc bằng các hình thức thông báo qua điện thoại, email...) của bên mua. Trường hợp hàng hoá tại thời điểm giao hàng không có đủ theo yêu cầu của bên mua thì bên bán thông báo lại cho bên mua để nhận phản hồi chính xác về số lượng cần giao, trường hợp bất khả kháng này sẽ không được xem như là tình huống vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đã giao kết của bên bán đối với người mua. Tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho bên mua được huỷ đơn hàng chưa hoàn tất giao dịch nếu xét thấy không gây thiệt hại nghiêm trọng lợi ích kinh doanh.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon